Сликар Јован М.Ђорђевић је рођен 1945 године у Београду, где и данас живи и ради.

Излагао је на многобројним заједничким и самосталним изложбама, а његове слике се могу наћи у продајним галеријама.
Нешто о овом сликару можете видети на овом сајту.